Beschrijving

Pakket voor het opzetten van een gepersonaliseerd formulier met het ophalen van contactgegevens en het verzenden van e-mails, zoals geïllustreerd op e-form.org
Jaarlijkse hosting inbegrepen